Projekt badawczy „Obserwacje przyrodnicze na 4 pory roku – lato”