Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

600 – 715    

–  schodzenie się dzieci w grupie łączonej;

–  zabawy wg inwencji dzieci;

715 – 815

–  zabawy dowolne;

–  praca indywidualna: wspomaganie rozwoju dzieci, praca z dzieckiem zdolnym;

–  praca w zespołach;

815 – 830

–  ćwiczenia poranne;

–  czynności porządkowe i higieniczne;

830 – 900

–  śniadanie;

–  czynności porządkowe i higieniczne;

900 – 1000

-  zajęcia edukacyjno – wychowawcze (w tym język angielski);

1000 – 1115

–  zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci;

–  aktywność ruchowa na powietrzu, spacery i wycieczki;

1115 – 1130

−  czynności porządkowe i higieniczne;

1130 – 1200

–  obiad;

–  czynności porządkowe i higieniczne;

1200 – 1230

–  zajęcia relaksacyjne;

–  zabawy dowolne;

–  zabawy na powietrzu;

1230 – 1345

–  ćwiczenia utrwalające;

–  zabawy w sali lub na powietrzu;

–  zajęcia dodatkowe;

–  uroczystości przedszkolne;

1345 – 1400

–  czynności porządkowe i higieniczne;

1400 – 1430

–  podwieczorek;

–  czynności porządkowe i higieniczne;

1430 – 1530

–  zabawy wg zainteresowań dzieci;

–  praca indywidualna: wspomaganie rozwoju dzieci, praca z dzieckiem zdolnym;

–  zabawy na powietrzu;

1530 – 1630

–  zabawy dowolne;

–  rozchodzenie się dzieci w grupie łączonej;