Wykaz programów indywidualnych

Wykaz programów indywidualnych na rok szkolny 2022/2023

Wykaz programów indywidualnych

1. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych PS8 – 1/2021. Opracowanie: Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

2. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych PS8 – 1/2022. Opracowanie: Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

3. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych PS8 – 2/2022. Opracowanie: Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

4. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych PS8 – 3/2022. Opracowanie: Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej