Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

mgr Ciepłucha Nina - nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna i sztuka, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

mgr  Bocian Justyna- nauczyciel kontraktowy

edukacja elementarna, terapia pedagogiczna

mgr Łysiak vel Kempiński Dawid- nauczyciel kontraktowy

katechetyka ogólna

mgr Kordzińska Karolina - nauczyciel początkujący

edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim

mgr Kubanek Magdalena - nauczyciel kontraktowy

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja w zakresia nauczania muzyki z elementami terapii pedagogicznej

mgr Kucia Katarzyna - nauczyciel dyplomowany

wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna i rewalidcja

mgr Męderska Dorota - nauczyciel kontraktowy

pedagogika wieku dziecięcego, język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Osajda Elżbieta - nauczyciel dyplomowany

wychowanie artystyczne i wczesnoszkolne, edukacja przedszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna i rewalidacja

mgr Pikuła Magdalena - nauczyciel dyplomowany

pedagogika w zakresie logopedii, neurologopedia, terapia pedagogiczna z elementami logopedii

mgr Rohn Magdalena - nauczyciel kontraktowy

technik fizjoterapii, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

mgr Rutkowska Agata - nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna i sztuka, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

mgr Śliwińska Katarzyna - nauczyciel dyplomowany

pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, oligofrenopedagogika

mgr Urbanowska Wioletta - nauczyciel dyplomowany

zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

mgr Witoska Justyna - nauczyciel dyplomowany

pedagogika wieku dziecięcego