Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

mgr Ciepłucha Nina - nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna i sztuka, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

mgr Ignaszak Beata - nauczyciel dyplomowany

teologia w zakresie nauczania religii

mgr Kubanek Magdalena - nauczyciel kontraktowy

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja w zakresia nauczania muzyki z elementami terapii pedagogicznej

mgr Kucia Katarzyna - nauczyciel dyplomowany

wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna i rewalidcja

mgr Męderska Dorota - nauczyciel kontraktowy

pedagogika wieku dziecięcego, język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Osajda Elżbieta - nauczyciel dyplomowany

wychowanie artystyczne i wczesnoszkolne, edukacja przedszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna i rewalidacja

mgr Pikuła Magdalena - nauczyciel dyplomowany

pedagogika w zakresie logopedii, neurologopedia

mgr Rojek Nikola - nauczyciel kontraktowy

poradnictwo i pomoc psychologiczna, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Rutkowska Agata - nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna i sztuka, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

mgr Śliwińska Katarzyna - nauczyciel dyplomowany

pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, oligofrenopedagogika

mgr Urbanowska Wioletta - nauczyciel dyplomowany

zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

mgr Wieczorek Agnieszka - nauczyciel mianowany

edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju, oligofrenopedagogika z terapią mowy

mgr Witoska Justyna - nauczyciel dyplomowany

pedagogika wieku dziecięcego