Nasz patron

Krasnal Hałabała

Nasz patron

Patronem przedszkola jest Krasnal Hałabała, tytułowy bohater książki Lucyny Krzemienieckiej „Z przygód Krasnala Hałabały”. Nie został on wybrany przypadkowo. Przy wyborze imienia kierowaliśmy się następującym kryterium: Patronem przedszkola miała być postać literacka, odgrywająca w życiu małego dziecka istotną rolę, postać stanowiącą cząstkę świata dziecięcego, którego istotną częścią jest otaczająca nas przyroda: zwierzęta i rośliny z ich zwyczajami i tajemnicami. Postać ta miała wspomagać nauczycieli i rodziców w ich oddziaływaniach dydaktycznych i wychowawczych.

 

Mając świadomość, iż literatura piękna zajmuje w działalności pedagogicznej bardzo ważne miejsce, służy kształtowaniu pięknej mowy polskiej i poprzez odpowiednią treść przekazuje formy pożądanych zachowań społecznych, rozwija uczucia patriotyczne i pobudza do twórczości, nasze poszukiwania zacieśniłyśmy do literatury polskiej.

 

Krasnal Hałabała jest pod tym względem wyjątkowy. Poprzez swoją postawę rozwija dziecięcą wrażliwość, dostarcza wzorców osobowych i moralnych, pomaga kształtować zdolność porozumiewania się dziecka z otoczeniem, ukazuje dzieciom piękno świata przyrody, zachęca do poznawania świata zwierząt, pozwala dostrzegać takie wartości jak: dobro, przyjaźń, prawda i piękno.