Wykaz programów

Programy zatwierdzone do realizacji na rok szkolny 2022/2023

Wykaz programów

1. "W kręgu zabawy - program wychowania przedszkolnego", J. Pytlarczyk, Mastermetodyka, PS 8 – 1/2019.

2. Program pracy oddziału integracyjnego w przedszkolu ogólnodostępnym „Żyć piękniej”, PS 8 – 2/2019. Opracowanie: K. Kucia, E. Osajda, A. Rutkowska.

3. Program bajkoterapeutyczny "W Świecie bajek" PS 8 - 4/2019. Opracowanie: A. Wiueczorek, J. Witoska.

4. Program dodatkowych zajęć plastyczntch "Inspirowanie przyrodą w sztuce dziecka" PS 8 - 10/2019. Opracowanie: N. Ciepłucha

5. Program profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Pięknie mówimy”, PS8 – 11/2019. Opracowanie: M. Pikuła.

6. Program nauczania religii rzymskokatolickiej „Kochamy dobrego Pana Boga” nr AZ-0-01/10. Autorzy: ks. J. Szpet i D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, PS8 – 12/2019.

7. Program zajęć z rytmiki  "Roztańczone stópki" PS8 - 01/2022. Opracowanie M. Kubanek.

8. Program zajęć rytmicznych "Przedszkole pełne muzyki" PS8 - 02/2022. Opracowanie Nikola Rojek.