Wykaz programów

Programy zatwierdzone do realizacji na rok szkolny 2023/2024

Wykaz programów

1. "W kręgu zabawy - program wychowania przedszkolnego", J. Pytlarczyk, Mastermetodyka, PS 8 – 1/2019.

2. Program pracy oddziału integracyjnego w przedszkolu ogólnodostępnym „Żyć piękniej”, PS 8 – 2/2019. Opracowanie: K. Kucia, E. Osajda, A. Rutkowska.

3. Program bajkoterapeutyczny "W Świecie bajek" PS 8 - 4/2019. Opracowanie: J. Witoska.

4. Program dodatkowych zajęć plastyczntch "Artystą być w przedszkolu" PS 8 - 1/2023 Opracowanie: A. Rutkowska

5. Program profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Pięknie mówimy”, PS8 – 11/2019. Opracowanie: M. Pikuła.

6. Program nauczania religii rzymskokatolickiej „Tak dla Jezusa” nr AZ-0-01/20. Autorzy: ks. dr Karol Zegan, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek.

7. Program zajęć z rytmiki  "Roztańczone stópki" PS8 - 1/2022. Opracowanie M. Kubanek.

8. "Sensoplastyka" - poznajemy świat przez zmysły i kolory PS8 - 2/2023. Opracowanie K. Kordzińska