Klub Hałabały

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

Klub Hałabały

Pod koniec roku szkolnego 2010/2011 Krasnal Hałabała został patronem naszej placówki. Od tego momentu przedszkolne życie toczy się wokół małego mieszkańca dziupli. W związku z tym w kolejnych latach pracy realizujemy projekty edukacyjne w oparciu o przygody naszego patrona.

 

W bieżącym roku szkolnym realizować będziemy projekt pod hasłem: 

 

W ramach tego projektu podejmować będziemy następujące działania: