Dyrekcja

Dyrekcja

mgr Katarzyna Kucia - dyrektor, nauczyciel dyplomowany

organizacja i zarządzanie "Menedżer w oświacie", wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna i rewalidacja

mgr Elżbieta Osajda - wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany

organizacja i zarządzanie "Menedżer w oświacie", wychowanie artystyczne i wczesnoszkolne, edukacja przedszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna i rewalidacja