Zaloguj się

Przedszkole samorządowe

Numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku

Wiewiórki


Oddział I - 3-latki


Nauczycielki prowadzące:

mgr Anna Wituła

mgr Elżbieta Osajda


Zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci z grupy I:

- zabawy ruchowe w suchym basenie;

- zajęcia umuzykalniające;

- audycje z cyklu „Spotkania z muzyką”;

- przedstawienia teatralne.


PLAN WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI - ROK SZKOLNY 2020/2021


Cel ogólny:

wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem, umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.


Cele szczegółowe:

- dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego,

- włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

- stwarzanie partnerskich relacji między rodzicami, a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci, a także współudział w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych,

- współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci,

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień,

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.


ZADANIA I FORMY REALIZACJI:


1. Organizacja spotkań z rodzicami

- spotkanie organizacyjne : zapoznanie rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego, zapoznanie ze Statutem Przedszkola, zapoznanie z planem pracy przedszkola, wybór Komitetu Rodzicielskiego (IX),

- spotkania indywidualne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci (IX – VI),

- dyżury nauczyciela (IX – VI),

- przeprowadzenie obserwacji dziecka (IX – VI),

- rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych.


2. Podnoszenie wiedzy rodziców:

- prowadzenie kącika dla rodziców – prezentacja treści wierszy lub piosenek, ekspozycja prac plastycznych (IX – VI),

- udział rodziców w organizowanych konkursach, uroczystościach (IX - VI).


3. Współpraca z rodzicami w celu podnoszenia poziomu nauczania:

- prowadzenie zajęć otwartych (według harmonogramu),

- konsultacje rodziców z nauczycielem (IX – VI),

- informowanie o postępach dziecka (IX – VI).


4. Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola:

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola : gromadzenie materiałów do kącików matematycznych, pomoc w przygotowaniu strojów na bal karnawałowy (IX – VI),

- udział członków w uroczystościach przedszkolnych,

- udział w uroczystościach rodzinnych takich jak: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki i Ojca itp. (I , V),

- organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców w przedszkolu,

- zachęcanie rodziców do czytania bajek dzieciom (IX – VI),

- udział rodziców w akcjach charytatywnych: zbiórka karmy dla zwierząt itp.


Zwierzaki - przedszkolaki

Jeżyki

Grupa jezyków
więcej

Wiewiórki

Grupa jezyków
więcej

Ptaki

Grupa jezyków
więcej

Borsuki

Grupa jezyków
więcej

Niedźwiedzie

Grupa jezyków
więcej

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek

tel: (63) 278 54 61

przedszkole8_turek@interia.pl

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek