Atrakcje

Czyli to, co DZIECIAKI lubią najbardziej!

Atrakcje

Czyli to, co DZIECIAKI lubią najbardziej!

 

Codzienne życie Krasnalkowa staramy się urozmaicać na różne sposoby. U nas nie ma czasu na nudę! Oprócz stałych zajęć, wynikających z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN, organizujemy również imprezy specjalne.

 

Na stałe w naszym kalendarzu zagościły imprezy i uroczystości okolicznościowe, tj.:

- Pasowanie na przedszkolaka,

- Dzień Górnika,

- Spotkanie z Mikołajem,

- Jasełka,

- Bal karnawałowy,

- Dzień Babci i Dziadka,

- Święto Patrona,

- Dzień Matki i Ojca,

- Dzień Dziecka,

- Zakończenie roku.

 

Ponadto organizujemy wycieczki i spacery do:

- kina,

- Komendy Powiatowej Policji,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- Muzeum Miasta Turku,

- Miejskiego Domu Kultury (na różne imprezy i wystawy okolicznościowe),

- Urzędu Miejskiego,

- Szkoły Podstawowej Nr 1,

- Nadleśnictwa Turek i do lasu,

- Parku i innych środowisk przyrodniczych tj.: łąka, ogród, pole, sad, skwer.

 

Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami różnych grup zawodowych oraz różnorodnych pasji.

 

Aktywnie uczestniczymy też w akcjach:

- „Cała Polska czyta dzieciom”,

- „Czyste miasto, czysta gmina”,

- „Góra Grosza”,

- „Sprzątanie Świata”,

- „Światowy Dzień Ziemi”.

 

Realizujemy różnego rodzaju programy i projekty:

 

- Ogólnopolski program antynikotynowy „Czyste powietrze wokół nas”Cel: zwiększanie świadomości dzieci i dorosłych nt. szkodliwości biernej ekspozycji.

Ogólnopolski program "Mamo, tato cowy na to". cel: zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfike ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Ogólnopolski program "Skąd się biorą produkry ekologiczne". Cel: zwiększenie świadomości i wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowychod najmłodszych lat..

Ogólnopolski program "Kubusiowi przyjaciele natury". Cel: popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Zabawa sztuką". Cel: propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz założeniami pedagogiki freblowskiej.

- Projekt "Przedszkolaki przez 4 pory roku". Cel: wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez czynnościowe nauczanie z zakresu edukacji przyrodniczej.

 

W przedszkolu systematycznie organizowane są „zajęcia otwarte” - zebrania w formie spotkań z rodzicami i dziećmi, które są okazją do bliższego poznania siebie wzajemnie: nauczycieli, rodziców i dzieci.