Zaloguj się

Przedszkole samorządowe

Numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku

30
marca

Rekrutacja

OGŁOSZENIE dla Rodziców dzieci

uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym

na rok szkolny 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją nie będzie możliwości sprawdzenia list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie udostępniona na stronie przedszkola www.przedszkole8.turek.pl oraz pod linkiem: 

https://drive.google.com/open?id=1iR7Tc2cAckcC3RER5PTybxnnVWZ3cdGY w zakładce Dla Rodziców - Rekrutacja.

Zwracamy się również z prośbą o złożenie drogą elektroniczną na e-mail: przedszkole8_Turek@interia.pl, oświadczenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku i tym samym o rezygnacji z miejsca w innych przedszkolach wskazanych we wniosku – treść oświadczenia poniżej.

W ten sam sposób powiadomimy Państwa o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola.

Terminy rekrutacji pozostają bez zmian - są do wglądu pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1iR7Tc2cAckcC3RER5PTybxnnVWZ3cdGY w zakładce Rekrutacja.

Tam również można pobrać poniższe Oświadczenie. Oryginał oświadczenia będzie trzeba dostarczyć do przedszkola w późniejszym terminie, o czym poinformujemy w kolejnych komunikatach.

więcej
27
marca

Uwaga Rodzice i Dzieci!

Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci!


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, będziemy Wam

przesyłać zadania do wykonania podczas pobytu w domu.


Życzymy dobrej zabawy !!!


Zadania będą dostępne pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1iR7Tc2cAckcC3RER5PTybxnnVWZ3cdGY

więcej
27
marca

Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice,

W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020, poz. 493) informuję o przyjętej w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Turku organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

Ustalenia organizacyjne:

1. Dyrektor pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem prowadzącym przedszkole, a także Pracownikami i Rodzicami. Pozostaję do dyspozycji w kontakcie za pomocą poczty elektronicznej: przedszkole8_turek@interia.pl w godzinach 7.30-15.30.

2. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem innymi nauczycielami oraz specjalistami.

3. Specjaliści pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.

4. Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:

1) Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2) Raz dziennie będą przesyłać zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień, które można pobrać poprzez link:

https://drive.google.com/open?id=1iR7Tc2cAckcC3RER5PTybxnnVWZ3cdGY

3) Minimum połowa tych zadań powinna być realizowana w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego.

4) Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.

5) Proponujemy proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań dla dzieci, np. teczka z pracami plastycznymi, zdjęcia.

6) Specjaliści przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.

więcej
22
marca

Rekrutacja!!!

Rekrutacja! Rekrutacja! Rekrutacja!

Informujemy, że proces rekrutacji przebiega
wg ustalonego harmonogramu.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o kolejnych etapach.

Regulamin oraz niezbędne dokumenty są dostępne
pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1iR7Tc2cAckcC3RER5PTybxnnVWZ3cdGY 

więcej

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [archiwum newsów | dodaj news]

Zwierzaki - przedszkolaki

Jeżyki

Grupa jezyków
więcej

Wiewiórki

Grupa jezyków
więcej

Ptaki

Grupa jezyków
więcej

Borsuki

Grupa jezyków
więcej

Niedźwiedzie

Grupa jezyków
więcej

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek

tel: (63) 278 54 61

przedszkole8_turek@interia.pl

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek