Zaloguj się

Przedszkole samorządowe

Numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku

I. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze


Ø Dziecko w wieku przedszkolnym wielu spraw nie jest jeszcze w stanie w pełni zrozumieć, wiele jednak może przeżyć: zachwyt, szacunek i podziw dla otaczającego świata. Te pierwsze przeżycia dziecięce, szczególnie te o silnym zabarwieniu emocjonalnym, są najbardziej trwałe i pozostają na całe życie. Dlatego w codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej staramy się rozwijać uczucia dzieci i kształtować ich postawy moralne oraz rozwijać poczucie odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, a szczególnie dla świata przyrody.

 

Ø Wielkim sprzymierzeńcem w naszych działaniach jest twórczość L. Krzemienieckiej, która jest zespolona z powszednim dniem, z tym wszystkim, co bliskie dziecku, z przyrodą, z cennymi w sensie wychowawczym wartościami etycznymi. Autorka w swych opowiadaniach ukazuje piękno życia, uczy wrażliwości na ludzkie cierpienie i pojmowania dobra.

 

Ø Wszelkie nasze działania zmierzają do tego, by rozwój dziecka przebiegał jak najpomyślniej, by mogło ono w pełni rozwinąć swoje zdolności i zainteresowania, by zawsze było akceptowane.

 

Ø Pragniemy stworzyć każdemu dziecku szansę na uczestnictwo w środowisku rówieśniczym, na indywidualny rozwój i wychowanie w duchu tolerancji na miarę XXI wieku.

 

Ø Nauczycielki w pracy dydaktycznej wykorzystują elementy wielu metod wspierających rozwój dziecka.

 

Ø Prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w oparciu o program „Angielski na wesoło”. Istotą zajęć jest wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.


Ø Prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci oraz wspomagających ich rozwój.

 

Ø Organizowane są różnorodne imprezy i uroczystości okolicznościowe.

 

Ø Organizujemy też wiele spacerów i wycieczek oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Ø Uczestniczymy w różnych programach i projektach edukacyjnych, akcjach społecznych oraz konkursach i festiwalach.

 

Ø W przedszkolu organizowane są „zajęcia otwarte”.

 

Ø Dla dzieci i rodziców, którzy chcieliby skorzystać z naszej oferty organizowany jest Dzień Otwartych Drzwi.

Zwierzaki - przedszkolaki

Jeżyki

Grupa jezyków
więcej

Wiewiórki

Grupa jezyków
więcej

Ptaki

Grupa jezyków
więcej

Borsuki

Grupa jezyków
więcej

Niedźwiedzie

Grupa jezyków
więcej

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek

tel: (63) 278 54 61

przedszkole8_turek@interia.pl

Przedszkole Samorządowe nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
ul. Browarna 5
62-700 Turek